Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Заведения за социални услуги (сп. институции)

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ДИРЕКТОР

ТЕЛЕФОН

1. Дом за стари хора "Дълголетие"

кв. „Дървеница”
ул. „Пловдивско поле” № 8

Зоя Маркова

874-01-06/факс 
876-11-93 
885-06-78 счет.

2. Дом за стари хора с отделение за лежащи

кв. „Горна баня”
ул. „Обзор” № 29

Иван Даков 

957-86-96 
957-86-91 счет.

957-87-13/факс

3. Дом за възрастни с деменция

кв. „Княжево” 
бул. „Цар Борис ІІІ” № 202

Румен Младенов 

857-47-38 
857-00-40 счет. 
857-41-04/факс

4. Дом за стари хора  

Услугата се администрира от фондация „Грижа за социално благополучие”

ж.к. „Зона Б-5”   бл. 4 

Ангелина Георгиева

829-25-30

/факс/ 

823-94-91
829-31-18

5. Дом за възрастни с умствена изостаналост

с. Подгумер

д-р Здравко Марков

996-31-98    /счетов., факс/ 
996-30-31

6. Дом за слепи лица

ул. „Балша” № 23

Йорданка Темелкова 

952-12-05/факс

7. Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови

гр. Банкя 
ул. „Кн. Борис І” № 20

Георги Георгиев 

997-70-42/факс

 


Категорията е празна