Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
ОССП PDF Печат Е-мейл
15 May 2010

Заседание 46 на ОССП (№ 6 / 2016) / 13.07.2016 г.

Заседание 45 на ОССП (№ 5 / 2016) / 27.06.2016 г.

Заседание 44 на ОССП (№ 4 / 2016) / 25.05.2016 г.

Заседание 43 на ОССП (№ 3 / 2016) / 17.05.2016 г.

Заседание 42 на ОССП (№ 2 / 2016) / 25.04.2016 г. 

Заседание 41 на ОССП (№ 1 / 2016) / 28.03.2016 г. 

Заседание 40 на ОССП (№ 5 / 2015) / 08.12.2015 г.

Заседание 39 на ОССП (№ 4 / 2015) / 06.11.2015 г.

Заседание 38 на ОССП (№ 3 / 2015) / 25.09.2015 г.

Заседание 37 на ОССП (№ 2 / 2015) / 19.08.2015 г.

Заседание 36 на ОССП (№ 1 / 2015) / 26.03.2015 г.

Заседание 35 на ОССП (№ 7 / 2014) / 28.11.2014 г.

Заседание 34 на ОССП (№ 6 / 2014) / 10.10.2014 г.

Заседание 33 на ОССП (№ 5 / 2014) / 29.08.2014 г.

Заседание 32 на ОССП (№ 4 / 2014) / 31.07.2014 г.

Заседание 31 на ОССП (№ 3 / 2014) / 20.06.2014 г.

Заседание 30 на ОССП (№ 2 / 2014) / 29.05.2014 г.

Заседание 29 на ОССП (№ 1 / 2014) / 19.03.2014 г.

Заседание 28 на ОССП (№ 7 / 2013) / 12.11.2013 г.

Заседание 27 на ОССП (№ 6 / 2013) / 08.10.2013 г.

Заседание 26 на ОССП (№ 5 / 2013) / 27.08.2013 г.

Заседание 25 на ОССП (№ 4 / 2013) / 25.07.2013 г.

Заседание 24 на ОССП (№ 3 / 2013) / 12.06.2013 г.

Заседание 23 на ОССП (№ 2 / 2013) / 29.04.2013 г.

Заседание 22 на ОССП (№ 1 / 2013) / 28.03.2013 г.

Заседание 21 на ОССП (№ 12 / 2012) / 19.12.2012 г.
Заседание 20 на ОССП (№ 11 / 2012) / 26.11.2012 г.
Заседание 19 на ОССП (№ 10 / 2012) / 16.11.2012 г.
Заседание 18 на ОССП (№ 9 / 2012) / 11.10.2012 г.

Заседание 17 на ОССП (№ 8 / 2012) / 13.09.2012 г.

Заседание 16 на ОССП (№ 7 / 2012) / 26.07.2012 г.

Заседание 15 на ОССП (№ 6 / 2012) / 08.06.2012 г.

Заседание 14 на ОССП (№ 5 / 2012) / 26.04.2012 г.

Заседание 13 на ОССП (№ 4 / 2012) / 29.03.2012 г.

Заседание 12 на ОССП (№ 3 / 2012) / 10.02.2012 г.

Заседание 11 на ОССП (№ 2 / 2012) / 19.01.2012 г.

Заседание 10 на ОССП (№ 1 / 2012) / 12.01.2012 г.

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

http://erox.throwbeans.com/catalog/view-9    

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Съветът е учреден с Решение N431 на Столичния общински съвет от 25.06.2009 г. на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 от Закона за социалното подпомагане (ССП) и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на ССП.

ЦЕЛ:

·         да подпомага цялостната политика на Столична община в социалната сфера за подобряване на качеството на живот на децата и възрастните, живущи на територията на Столицата, както и за активното им социално включване и интеграция;

·         да обединява усилията на държавните и общински органи и на неправителствените организации за създаване на условия за равни възможности и права на хората в неравностойно социално положение на територията на СО.
 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

1.       съдейства за провеждане на социалната политика на СО;

2.       разглежда и обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалната политика;

3.       съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица;

4.       осъществява обществен контрол върху качеството на социалните услуги за деца и възрастни в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;

5.       дава писмено мнение относно предложенията за разкриване и закриване на специализирани институции за социални услуги за деца и възрастни на територията на СО. 

СЪСТАВ:

Албена Атанасова Председател на ОССП, Заместник-кмет на Столична община, Направление „Здравеопазване, социални дейности и хора с увреждания”

Анета Матева Георгиева – Заместник председател на ОССП, Общински съветник

Аксиния Кръстанова – Секретар на ОССП, младши специалист в Дирекция „Социални дейности” при Столична община

ЧЛЕНОВЕ:

Минка Владимирова – Директор на Дирекция „Социални дейности” при Столична община

Минчо Боев Коралски Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания към МТСП

Цветелина Иванова Василева – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, София – град

Мариана Велева – Изпълнителен директор на "Национален център за социална рехабилитация"

Васил Трифонов Долапчиев – Председател на Съюз на слепите в България (излъчен като общ представител в Съвета от трите съюзни организации - ССБ, СИБ, СГБ)

Лиза Бочева представител на Сдружение „Център за независим живот”

Мариана Писарска Изпълнителен директор на Сдружение „Деца и юноши”

Александър Дубина представител на Сдружение „Център за психологически изследвания”

Драгослава Лунджова – главен експерт в Дирекция „Социални дейности” при Столична община

ЗА КОНТАКТИ:

Аксиния Кръстанова – Секретар на Съвета

телефон: 02/8035 912 

 

Последна промяна ( 22 July 2016 )