Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за кандидат-ползвателите на услугата „Асистент за независим живот” PDF Печат Е-мейл
18 April 2012

 


На заседание от 02.04.2012 г. по Протокол № 109, Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ  взе следното решение: Невключените кандидат-ползватели, вписани в листата на чакащите, при промяна на обстоятелствата да внасят заявление по образец за нова „Самооценка на потребностите“ (Приложение № 2а) до 05.06.2012 г., за да се осигури време за разглеждане на постъпилите заявления (Приложение № 2а) с допълнително представените документи и, при констатиране на липсващ или неизправен документ, комисията да може да уведоми писмено кандидата за отстраняване на нередностите в 10-дневен срок.

Кандидатите за ползватели, вписани в листата на чакащите и продължаващи да отговарят на условията на чл. 4 от Наредба за предоставяне на услугата „Асистент за независим живот“, ще участват в прекласирането, което ще бъде извършено на нарочно заседание.  Прекласирането  ще  бъде извършено в низходящ ред съгласно броя точки в „Самооценка на потребностите на кандидата за ползвател“, съставена въз основа на представените до 05.06.2012 г.  документи. Услугата се предоставя на лицата, получили сумарно най-много точки, до изчерпване на определения за Наредбата бюджет. Ще бъде оформена листа на класираните и включени от 01.07.2012 г. кандидати за ползване на услугата.

До 20.06.2012 г. на всички кандидат-ползватели, допълнително включени в социалната услуга, ще бъдат изпратени Приложение № 6 и Приложение № 6а от Наредбата и листата на включените от 01.07.2012 г.  ще бъде публикувана в интернет сайта на Дирекция „Социални дейности“ към Столична община и в Бюрата за социални услуги.

 

valign=

 

АКТУАЛИЗИРАНА КЪМ 31.03.2012 Г. ЛИСТА НА ЧАКАЩИТЕ  ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

 

В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

 

 

„АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, СЧИТАНО ОТ 01.07.2012 Г.

 

 

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

БРОЙ ТОЧКИ

1

Лазар Лъчезаров Новаков

Слатина - Искър - Изгрев

103

2

Иван Йорданов Йорданов

Люлин - Банкя

101

3

Мукадер Арифова Яшарова

Люлин - Банкя

97

4

Христо Минчев Желязков

Красно село - Витоша - Овча купел

95

5

Анна Александровна Кондратиева

Слатина - Искър - Изгрев

91

6

Атанаска Иванова Димитрова

Сердика - Надежда

90

7

Митко Николов Митев

Връбница - Нови Искър

89

8

Атанас Атанасов Парушев

Красно село - Витоша - Овча купел

88

9

Марио Костадинов Пейчев

Младост - Студентска - Панчарево

88

10

Сава Димитров Троянов

Сердика - Надежда

88

11

Цветан Спасов Танчев

Красно село - Витоша - Овча купел

86

12

Димитър Неделчев Георгиев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

80

13

Тошко Цветанов Тодоров

Възраждане - Илинден - Красна поляна

78

14

Елка Петрова Харизанова

Люлин - Банкя

77

15

Донко Петков Петков

Лозенец - Средец - Триадица

69

16

Христомир Емилов Пандов

Младост - Студентска - Панчарево

67

17

Марин Тодоров Маринов

Слатина - Искър - Изгрев

65

18

Камен Цветанов Никифоров

Връбница - Нови Искър

64

19

Стелла Наскова Бояджиева

Лозенец - Средец - Триадица

64

20

Милош Славчев Пейчев

Лозенец - Средец - Триадица

64

21

Сашко Георгиев Беров

Връбница - Нови Искър

63

22

Северин Юлиянов Христов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

63

23

Илиян Веженов Павлов

Люлин - Банкя

63

24

Ясен Добрев Богданов

Връбница - Нови Искър

62

25

Николай Николай Пауновски

Възраждане - Илинден - Красна поляна

62

26

Павел Ненчев Велков

Младост - Студентска - Панчарево

62

27

Боян Йорданов Христов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

62

28

Методи Кръстанов Кръстев

Слатина - Искър - Изгрев

62

29

Даниела Григорчова Григорова

Връбница - Нови Искър

61

30

Румен Величков Лозанов

Връбница - Нови Искър

61

31

Бойко Василев Спасов

Връбница - Нови Искър

61

32

Виолета Петкова Василева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

61

33

Десислава Кирилова Манова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

61

34

Стоян Сергев Петков

Красно село - Витоша - Овча купел

61

35

Владимир Стефанов Методиев

Люлин - Банкя

61

36

Йоана Стефанова Стоянова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

60

37

Цветан Кръстанов Тимков

Възраждане - Илинден - Красна поляна

60

38

Александър Богомилов Стоилков

Младост - Студентска - Панчарево

60

39

Кирил Станоев Велинов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

60

40

Силвия Теофилова Стоичкова

Връбница - Нови Искър

59

41

Надя Христова Христова

Връбница - Нови Искър

59

42

Йордан Георгиев Спасов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

59

43

Весислав Борисов Михайлов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

59

44

Николай Ценков Иванов

Лозенец - Средец - Триадица

59

45

Пламен Христов Дамянов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

58

46

Ваня Сотирова Сотирова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

58

47

Георги Василев Николов

Красно село - Витоша - Овча купел

58

48

Светла Цветанова Душкова

Младост - Студентска - Панчарево

58

49

Виолета Захариева Григорова

Слатина - Искър - Изгрев

58

50

Михаил Тодоров Желязков

Възраждане - Илинден - Красна поляна

57

51

Николета Николова Колева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

57

52

Вирджиния Стоянова Палазова

Лозенец - Средец - Триадица

57

53

Светослав Михайлов Петков

Връбница - Нови Искър

56

54

Бистра Ивайлова Узунова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

56

55

Петър Николов Дадански

Красно село - Витоша - Овча купел

56

56

Олег Тодоров Арнаудов

Люлин - Банкя

56

57

Таър Ахмед Дакак

Младост - Студентска - Панчарево

56

58

Мария Никифорова Миланова

Връбница - Нови Искър

55

59

Лилия Никифорова Миланова

Връбница - Нови Искър

55

60

Емил Василев Харизанов

Красно село - Витоша - Овча купел

55

61

Борислава Цветанова Цветанова

Младост - Студентска - Панчарево

55

62

Кирил Александров Падежки

Оборище - Подуяне - Кремиковци

55

63

Явор Симеонов Симеонов

Връбница - Нови Искър

54

64

Боян Ангелов Рангелов

Красно село - Витоша - Овча купел

54

65

Габриела Делчева Въртийска

Младост - Студентска - Панчарево

54

66

Методи Стойков Бегов

Младост - Студентска - Панчарево

54

67

Николай Христов Сотиров

Младост - Студентска - Панчарево

54

68

Спаска Василева Чернева

Връбница - Нови Искър

53

69

Адриана Василева Евгениева

Връбница - Нови Искър

53

70

Детелин Маринов Маринов

Връбница - Нови Искър

53

71

Георги Петров Торбешев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

53

72

Лучия Петкова Митова

Младост - Студентска - Панчарево

53

73

Валентин Ангелов Найденов

Слатина - Искър - Изгрев

52

74

Станка Велинова Величкова

Връбница - Нови Искър

51

75

Христо Красимиров Михайлов

Връбница - Нови Искър

51

76

Емилия Константинова Кисимова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

51

77

Лорина Ламброва Мелева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

51

78

Борис Иванов Божков

Красно село - Витоша - Овча купел

51

79

Стоян Стефанов Стоянов

Красно село - Витоша - Овча купел

51

80

Радослав Иванов Дундаров

Лозенец - Средец - Триадица

51

81

Огнян Гошев Милев

Люлин - Банкя

51

82

Емилия Методиева Райчева

Младост - Студентска - Панчарево

51

83

Асен Асенов Василев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

51

84

Виктор Русев Караманов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

51

85

Мартин Сергеев Чолаков

Оборище - Подуяне - Кремиковци

51

86

Борислав Божидаров Панчев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

51

87

Янко Николов Яков

Оборище - Подуяне - Кремиковци

51

88

Даниела Живкова Борисова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

51

89

Теодор Каменов Топалов

Сердика - Надежда

51

90

Теменуга Димитрова Йорданова

Сердика - Надежда

51

91

Даниела Ангелова Сотирова

Сердика - Надежда

51

92

Марио Иванов Ницов

Сердика - Надежда

51

93

Кадифка Николова Бучкова

Слатина - Искър - Изгрев

51

94

Добринка Петрова Георгиева

Връбница - Нови Искър

50

95

Маруся Стефчова Тодорова

Връбница - Нови Искър

50

96

Петър Димчов Стефанов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

50

97

Красимира Грозданова Кръстева

Лозенец - Средец - Триадица

50

98

Мартин Пламенов Кулов

Люлин - Банкя

50

99

Николай Иванов Греков

Люлин - Банкя

50

100

Тодор Жюлиен Ебене

Люлин - Банкя

50

101

Христо Божидаров Пенчев

Люлин - Банкя

50

102

Емилиян Христов Петков

Люлин - Банкя

50

103

Венцислав Кирилов Донков

Люлин - Банкя

50

104

Албена Димитрова Тодорова

Младост - Студентска - Панчарево

50

105

Милена Иванова Ганина-Попова

Младост - Студентска - Панчарево

50

106

Десислава Ненкова Ненкова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

107

Лиляна Асенова Зону

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

108

Венцислав Стефанов Александров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

109

Зефир Стефанов Максимов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

110

Ангел Георгиев Филков

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

111

Васил Александров Вутов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

112

Миролюб Миролюбов Марков

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

113

Елена Николова Цинцова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

114

Васил Трайков Стоянов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

115

Алекс Паскуале Д,Андреа

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

116

Лиляна Коцева Панчева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

117

Ася Великова Иванова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

118

Валерия Божидарова Петрова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

50

119

Даниела Димитрова Велева

Сердика - Надежда

50

120

Мирена Димитрова Петрова

Слатина - Искър - Изгрев

50

121

Борис Петров Големехов

Красно село - Витоша - Овча купел

49

122

Петър Христов Маринов

Люлин - Банкя

49

123

Марчела Емилова Русева

Люлин - Банкя

49

124

Александър Асенов Михайлов

Люлин - Банкя

49

125

Деница Дончева Грънчарова

Младост - Студентска - Панчарево

49

126

Илиян Христов Клинков

Младост - Студентска - Панчарево

49

127

Лъчезар Валентинов Стоянов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

49

128

Мая Кирилова Иванова

Сердика - Надежда

49

129

Красимир Георгиев Цветанов

Връбница - Нови Искър

48

130

Димитър Иванов Жотев

Връбница - Нови Искър

48

131

Христо Христов Луканов

Връбница - Нови Искър

48

132

Георги Александров Йорданов

Връбница - Нови Искър

48

133

Румяна Павлова Симеонова

Връбница - Нови Искър

48

134

Светослав Милчев Тодоров

Връбница - Нови Искър

48

135

Лина Атанасова Панайотова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

48

136

Константин Рангелов Симеонов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

48

137

Николай Иванов Атанасов

Красно село - Витоша - Овча купел

48

138

Валерия Богданова Величкова

Красно село - Витоша - Овча купел

48

139

Мила Вълкова Василева

Красно село - Витоша - Овча купел

48

140

Младен Филипов Михайлов

Красно село - Витоша - Овча купел

48

141

Любомир Евтимов Александров

Красно село - Витоша - Овча купел

48

142

Росица Петрова Авджиева

Лозенец - Средец - Триадица

48

143

Хюсню Йълдъз Мюмюн

Люлин - Банкя

48

144

Милка Баева Христова

Люлин - Банкя

48

145

Пламен Иванов Русанов

Люлин - Банкя

48

146

Пламен Силвиев Павлов

Люлин - Банкя

48

147

Стефан Владимиров Савов

Младост - Студентска - Панчарево

48

148

Манол Николов Пешов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

48

149

Апаз Ибрям Юсню

Оборище - Подуяне - Кремиковци

48

150

Петър Йорданов Булянски

Оборище - Подуяне - Кремиковци

48

151

Камен Милчев Цветков

Сердика - Надежда

48

152

Янка Радкова Александрова

Сердика - Надежда

48

153

Евгения Величкова Ангелова

Слатина - Искър - Изгрев

48

154

Атча Алиева Долмова

Слатина - Искър - Изгрев

48

155

Бойко АрангеловЧелебийски

Слатина - Искър - Изгрев

48

156

Вихра Стойнева Йовчева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

47

157

Юлиян Брайков Ташенов

Лозенец - Средец - Триадица

47

158

Силвия Стихомирова Доковска

Люлин - Банкя

47

159

Петя Михайлова Спасова

Младост - Студентска - Панчарево

47

160

Християн Костов Петров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

47

161

Лилия Николаева Маркова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

47

162

Никола Илиянов Горанов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

47

163

Начко Димитров Младенов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

47

164

Бойко Бойков Георгиев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

47

165

Станка Атанасова Георгиева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

47

166

Христо Захариев Шошев

Сердика - Надежда

47

167

Асен Любомиров Колев

Сердика - Надежда

47

168

Десислава Младенова Иванова

Сердика - Надежда

47

169

Иванка Димитрова Цанева

Слатина - Искър - Изгрев

47

170

Борис Милчев Михайлов

Връбница - Нови Искър

46

171

Росен Анастасов Николов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

46

172

Димитър Димитров Тодоров

Възраждане - Илинден - Красна поляна

46

173

Филип Захариев Зарков

Възраждане - Илинден - Красна поляна

46

174

Алек Иванов Иванов

Красно село - Витоша - Овча купел

46

175

Калин Георгиев Славев

Красно село - Витоша - Овча купел

46

176

Светлана Йоскова Апостолова

Красно село - Витоша - Овча купел

46

177

Иван Николов Бакърджиев

Красно село - Витоша - Овча купел

46

178

Диляна Елисеева Кръчмарова

Лозенец - Средец - Триадица

46

179

Светлана Кръстанова Кръстанова

Лозенец - Средец - Триадица

46

180

Цветомир Бориславов Йосифов

Лозенец - Средец - Триадица

46

181

Марина Траянова Георгиева

Люлин - Банкя

46

182

Христо Георгиев Димушев

Люлин - Банкя

46

183

Екатерина Орлинова Падарева

Младост - Студентска - Панчарево

46

184

Ирина Олегова Агонцева

Младост - Студентска - Панчарево

46

185

Страхил Крумов Здравков

Оборище - Подуяне - Кремиковци

46

186

Цеца Цветкова Лисева

Сердика - Надежда

46

187

Георги Иванов Георгиев

Слатина - Искър - Изгрев

46

188

Божидар Симеонов Илиев

Слатина - Искър - Изгрев

46

189

Мила Петрова Илиева

Слатина - Искър - Изгрев

46

190

Лъчезар Ростиславов Драгостинов

Връбница - Нови Искър

45

191

Добромир Петров Драгомиров

Връбница - Нови Искър

45

192

Димитринка Георгиева Тодорова

Връбница - Нови Искър

45

193

Пламен Тинков Хинков

Възраждане - Илинден - Красна поляна

45

194

Гергана Валериева Опрова

Красно село - Витоша - Овча купел

45

195

Александър Любомиров Величков

Красно село - Витоша - Овча купел

45

196

Ханан Сабри Уилям

Красно село - Витоша - Овча купел

45

197

Гинка Христова Пеева

Лозенец - Средец - Триадица

45

198

Михаел Марков Георгиев

Лозенец - Средец - Триадица

45

199

Трендафил Асенов Павлов

Люлин - Банкя

45

200

Йоана Костадинова Макатева

Люлин - Банкя

45

201

Николай Захариев Ченков

Люлин - Банкя

45

202

Галина Тодорова Ганчева

Люлин - Банкя

45

203

Радослав Григоров Георгиев

Люлин - Банкя

45

204

Анелия Ангелова Владимирова

Люлин - Банкя

45

205

Димитър Петров Михайлов

Младост - Студентска - Панчарево

45

206

Ивайло Петров Станчев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

45

207

Даниел Иванов Веселинов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

45

208

Николай Стоилов Тодоров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

45

209

Иван Димитров Ангелов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

45

210

Стефан Николаев Грозданов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

45

211

Тони Цветанов Георгиев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

45

212

Николай Петров Мянев

Сердика - Надежда

45

213

Румяна Рангелова Желязкова

Сердика - Надежда

45

214

Цветан Георгиев Стоянов

Сердика - Надежда

45

215

Марияна Владимирова Петрова

Сердика - Надежда

45

216

Десислава Гаврилова Гацева

Слатина - Искър - Изгрев

45

217

Кирчо Иванов Величков

Връбница - Нови Искър

44

218

Зоя Савова Якимова

Красно село - Витоша - Овча купел

44

219

Росен Митков Митрин

Красно село - Витоша - Овча купел

44

220

Екатерина Атанасова Иванова

Красно село - Витоша - Овча купел

44

221

Богдан Гаврилов Богданов

Лозенец - Средец - Триадица

44

222

Любомир Гаврилов Богданов

Лозенец - Средец - Триадица

44

223

Георги Стефанов Славчев

Лозенец - Средец - Триадица

44

224

Златан Бориславов Паунов

Люлин - Банкя

44

225

Мирослав Иванов Рангелов

Люлин - Банкя

44

226

Ивайло Иванов Григоров

Люлин - Банкя

44

227

Десислава Петрова Щъркелова

Люлин - Банкя

44

228

Иван Николов Лазаров

Люлин - Банкя

44

229

Веселин Людмилов Георгиев

Младост - Студентска - Панчарево

44

230

Богомил Александров Марков

Младост - Студентска - Панчарево

44

231

Росен Павлов Илиев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

232

Николай Георгиев Димитров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

233

Таня Христова Узунова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

234

Валери Евгениев Йосипов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

235

Манол Манолов Христов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

236

Боян Горанов Горанов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

237

Антоанета Николаева Маджарова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

44

238

Севда Димитрова Събева

Сердика - Надежда

44

239

Христинка Младенова Матева

Слатина - Искър - Изгрев

44

240

Станой Борисов Станоев

Връбница - Нови Искър

43

241

Еманоил Тодоров Данов

Връбница - Нови Искър

43

242

Маринка Василева Георгиева

Връбница - Нови Искър

43

243

Владко Крумов Любенов

Връбница - Нови Искър

43

244

Кирил Петров Филипов

Връбница - Нови Искър

43

245

Евгений Войнов Иванов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

43

246

Георги Петров Митов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

43

247

Саша Иванова Спасова

Красно село - Витоша - Овча купел

43

248

Наташа Здравкова Петрова

Красно село - Витоша - Овча купел

43

249

Георги Людмилов Тасков

Красно село - Витоша - Овча купел

43

250

Росен Димитров Апостолов

Красно село - Витоша - Овча купел

43

251

Стоян Димитров Янков

Красно село - Витоша - Овча купел

43

252

Христо Георгиев Гаджеруков

Красно село - Витоша - Овча купел

43

253

Иван Виденов Миков

Красно село - Витоша - Овча купел

43

254

Панайот Жечков Жечков

Красно село - Витоша - Овча купел

43

255

Станислав Ганчев Байловски

Красно село - Витоша - Овча купел

43

256

Албена Никифорова Николова

Лозенец - Средец - Триадица

43

257

Георги Николов Денев

Лозенец - Средец - Триадица

43

258

Гина Радославова Фердинандова

Люлин - Банкя

43

259

Ваня Георгиева Маринова

Люлин - Банкя

43

260

Мирослав Михайлов Първанов

Люлин - Банкя

43

261

Валери Йончев Пешев

Люлин - Банкя

43

262

Ангел Георгиев Николов

Люлин - Банкя

43

263

Христо Павлинов Александров

Люлин - Банкя

43

264

Бойко Димитров Генчев

Люлин - Банкя

43

265

Иван Йорданов Митин

Люлин - Банкя

43

266

Валентин Златков Видинов

Люлин - Банкя

43

267

Йордан Панов Димитров

Младост - Студентска - Панчарево

43

268

Валерий Андреев Казанджиев

Младост - Студентска - Панчарево

43

269

Милена Пенева Пенева

Младост - Студентска - Панчарево

43

270

Любослава Любомирова Миленова

Младост - Студентска - Панчарево

43

271

Станимир Драганов Александров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

272

Борис Лазаров Георгиев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

273

Спас Стоянов Цветанов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

274

Анна Георгиева Димитрова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

275

Юлияна Недкова Каменова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

276

Виолета Стоилова Танева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

277

Лилия Николова Тошева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

278

Светомир Панайотов Янаров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

279

Габриел Николаев Петров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

43

280

Валентин Тодоров Миланов

Сердика - Надежда

43

281

Димитър Георгиев Ванев

Сердика - Надежда

43

282

Ивайло Димитров Луканов

Сердика - Надежда

43

283

Люба Цветанова Найденова

Сердика - Надежда

43

284

Сотир Петров Сотиров

Сердика - Надежда

43

285

Ивайло Георгиев Йорданов

Сердика - Надежда

43

286

Александър Николаев Янков

Сердика - Надежда

43

287

Светлана Владимирова Владимирова

Сердика - Надежда

43

288

Александър Стефанов Спасов

Слатина - Искър - Изгрев

43

289

Траяна Людмилова Велковска

Слатина - Искър - Изгрев

43

290

Светослав Красимиров Гигов

Слатина - Искър - Изгрев

43

291

Лиляна Драгова Костова

Връбница - Нови Искър

42

292

Пламен Павлинов Цветков

Връбница - Нови Искър

42

293

Александър Евгениев Иванов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

42

294

Гергана Владиславова Янева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

42

295

Анелия Петрова Катончева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

42

296

Симона Кирилова Стойнева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

42

297

Валентина Кирилова Дойнова

Красно село - Витоша - Овча купел

42

298

Йордан Владимиров Тончев

Красно село - Витоша - Овча купел

42

299

Стефка Петкова Креслева

Красно село - Витоша - Овча купел

42

300

Еман Сабри Уилям

Красно село - Витоша - Овча купел

42

301

Бранимира Кръстева Каменова

Красно село - Витоша - Овча купел

42

302

Данаил Цолов Дилов

Красно село - Витоша - Овча купел

42

303

Мартин Александров Хараланов

Красно село - Витоша - Овча купел

42

304

Димитър Михайлов Живков

Лозенец - Средец - Триадица

42

305

Мариана Димитрова Баулова

Лозенец - Средец - Триадица

42

306

Радослав Антонов Йовев

Лозенец - Средец - Триадица

42

307

Димитър Тончев Димитров

Люлин - Банкя

42

308

Павел Василев Спиров

Люлин - Банкя

42

309

Лиляна Тодорова Кенова

Люлин - Банкя

42

310

Александър Любомиров Велков

Люлин - Банкя

42

311

Васил Стоянов Михайлов

Люлин - Банкя

42

312

Румен Симеонов Добринов

Люлин - Банкя

42

313

Любомир Димитров Ефтимов

Младост - Студентска - Панчарево

42

314

Антон Йорданов Давидов

Младост - Студентска - Панчарево

42

315

Светослав Светославов Костов

Младост - Студентска - Панчарево

42

316

Людмил Руменов Захариев

Младост - Студентска - Панчарево

42

317

Кристиан Антониев Гоцев

Младост - Студентска - Панчарево

42

318

Владимир Стоянов Тафров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

42

319

Геновева Кръстева Генова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

42

320

Людмила Петрова Богданова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

42

321

Петър Иванов Гугов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

42

322

Кристиян Сребринов Натев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

42

323

Вера Йорданова Стефанова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

42

324

Мая Григорова Върбанова

Сердика - Надежда

42

325

Христо Теодоров Младенов

Сердика - Надежда

42

326

Иван Благоев Бялев

Връбница - Нови Искър

41

327

Величка Мавродиева Зоркова

Връбница - Нови Искър

41

328

Райчо Райчев Тодоров

Връбница - Нови Искър

41

329

Мария Христова Шейтанова

Връбница - Нови Искър

41

330

Тошо Иванов Иванов

Връбница - Нови Искър

41

331

Даниела Симеонова Иванова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

41

332

Иванка Петрова Иванова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

41

333

Иванка Желева Желева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

41

334

Димитър Ангелов Спасов

Красно село - Витоша - Овча купел

41

335

Камен Димитров Пушников

Красно село - Витоша - Овча купел

41

336

Теодор Михайлов Илиев

 

Лозенец - Средец - Триадица

41

337

Екатерина Крумова Георгиева

Лозенец - Средец - Триадица

41

338

Орлин Георгиев Стойнев

Лозенец - Средец - Триадица

41

339

Диана Димитрова Валева

Лозенец - Средец - Триадица

41

340

Зоя Димчова Петкова

Люлин - Банкя

41

341

Добринка Славова Славова

Люлин - Банкя

41

342

Даниела Стоянова Георгиева

Люлин - Банкя

41

343

Огнян Георгиев Христов

Люлин - Банкя

41

344

Методи Косев Анев

Люлин - Банкя

41

345

Таня Желева Колева

Люлин - Банкя

41

346

Димитър Георгиев Захариев

Люлин - Банкя

41

347

Стоян Янакиев Янакиев

Люлин - Банкя

41

348

Снежанка Николаева Иванова

Младост - Студентска - Панчарево

41

349

Михаил Ангелов Киров

Младост - Студентска - Панчарево

41

350

Елена Димитрова Бонева

Младост - Студентска - Панчарево

41

351

Иванка Пламенова Вашкова

Младост - Студентска - Панчарево

41

352

Зоя Здравкова Станкова

Младост - Студентска - Панчарево

41

353

Цветко Тодоров Гинчев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

354

Петко Стоянов Петков

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

355

Лазар Богомилов Лазаров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

356

Иван Давидов Кътев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

357

Габриела Димчева Желева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

358

Силвия Демирова Димитрова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

359

Венета Каменова Пецева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

41

360

Георги Николаев Георгиев

Сердика - Надежда

41

361

Саша Иванова Михайлова

Сердика - Надежда

41

362

Найден Евтимов Арсов

Сердика - Надежда

41

363

Иван Пламенов Захариев

Сердика - Надежда

41

364

Ванина Младенова Младенова

Слатина - Искър - Изгрев

41

365

Марио Христов Шопов

Слатина - Искър - Изгрев

41

366

Християн Лазаров Христов

Слатина - Искър - Изгрев

41

367

Владимир Атанасов Атанасов

Връбница - Нови Искър

40

368

Александър Божилов Дондев

Връбница - Нови Искър

40

369

Димитър Маринов Димитров

Възраждане - Илинден - Красна поляна

40

370

Филип Дико Меламед

Възраждане - Илинден - Красна поляна

40

371

Петър Накев Георгиев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

40

372

Василка Илиева Лозанова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

40

373

Мартин Милчев Начев

Красно село - Витоша - Овча купел

40

374

Симеон Абаджиев Огнянов

Красно село - Витоша - Овча купел

40

375

Юлиян Пламенов Цветков

Красно село - Витоша - Овча купел

40

376

Владимир Василев Кирилов

Красно село - Витоша - Овча купел

40

377

Теодор Божидаров Иванов

Лозенец - Средец - Триадица

40

378

Емилия Любомирова Попова

Люлин - Банкя

40

379

Валерия Русинова Андреева

Люлин - Банкя

40

380

Светослав Евгениев Кузманов

Люлин - Банкя

40

381

Анифе Ружди Хакъ

Люлин - Банкя

40

382

Альоша Кръстев Петков

Люлин - Банкя

40

383

Марио Велинов Шуманов

Люлин - Банкя

40

384

Росица Йорданова Николова

Люлин - Банкя

40

385

Пламен Иванов Вацов

Люлин - Банкя

40

386

Славчо Иванов Дедиков

Младост - Студентска - Панчарево

40

387

Страхил Мартинов Стоянов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

388

Цветалин Валериев Збирчев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

389

Александър Константинов Атанасов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

390

Димана Романова Ангелова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

391

Георги Богданов Тодоров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

392

Атанас Андонов Бахчеванов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

393

Любчо Красимиров Христов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

394

Петранка Стоянова Балева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

395

Сашка Темелкова Илиева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

396

Лариса Атанасова Николова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

40

397

Иван Тодоров Иванов

Сердика - Надежда

40

398

Илонка Иванова Петрова

Сердика - Надежда

40

399

Бранимир Веселинов Зарков

Сердика - Надежда

40

400

Иван Любомиров Иванов

Слатина - Искър - Изгрев

40

401

Йорданка Янкова Димитрова

Слатина - Искър - Изгрев

40

402

Христина Павлова Павлова

Връбница - Нови Искър

39

403

Георги Йорданов Кръстев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

39

404

Румен Ангелов Ванчев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

39

405

Виктор Василев Макавеев

Красно село - Витоша - Овча купел

39

406

Александър Христов Теодосиев

Красно село - Витоша - Овча купел

39

407

Филип Стефанов Цачев

Красно село - Витоша - Овча купел

39

408

Иван Стефанов Стефанов

Люлин - Банкя

39

409

Стефан Василев Спасов

Люлин - Банкя

39

410

Росица Димитрова Барачкова

Люлин - Банкя

39

411

Александър Борисов Пешев

Люлин - Банкя

39

412

Мария-Луиза Андреева Петрова

Младост - Студентска - Панчарево

39

413

Цветанка Василева Господинова

Младост - Студентска - Панчарево

39

414

Иван Лозанов Кусеров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

39

415

Бисер Красимиров Василев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

39

416

Мариана Иванова Стоилкова

Слатина - Искър - Изгрев

39

417

Тодор Ангелов Кръстев

Слатина - Искър - Изгрев

39

418

Александър Петков Ташев

Слатина - Искър - Изгрев

39

419

Александър Павлов Йорданов

Връбница - Нови Искър

38

420

Иво Петров Иванов

Връбница - Нови Искър

38

421

Драгомир Радойков Тодоров

Връбница - Нови Искър

38

422

Гергина Методиева Йорданова

Връбница - Нови Искър

38

423

Теменужка Станюва Игнатова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

38

424

Красимира Любенова Христова

Красно село - Витоша - Овча купел

38

425

Росица Димитрова Калева

Красно село - Витоша - Овча купел

38

426

Ариф Байрам Мюмюн

Лозенец - Средец - Триадица

38

427

Емилия Янкова Доганова-Видова

Лозенец - Средец - Триадица

38

428

Джебир Нахид Джебир

Люлин - Банкя

38

429

Венетка Йорданова Ширкова

Люлин - Банкя

38

430

Румяна Мирославова Петрова

Люлин - Банкя

38

431

Иво Василев Минков

Люлин - Банкя

38

432

Даниела Иванова Петрова

Младост - Студентска - Панчарево

38

433

Нелли Кирилова Стоянова

Сердика - Надежда

38

434

Ваня Андреева Александрова

Сердика - Надежда

38

435

Димитър Георгиев Иванов

Сердика - Надежда

38

436

Бистра Кръстанова Ташева

Сердика - Надежда

38

437

Велислава Стоянова Илова

Слатина - Искър - Изгрев

38

438

Владимир Младенов Гелев

Слатина - Искър - Изгрев

38

439

Богдан Тодоров Николов

Връбница - Нови Искър

37

440

Мартин Георгиев Рашев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

37

441

Мария Вълчева Цонева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

37

442

Емил Любомиров Станчев

Красно село - Витоша - Овча купел

37

443

Георги Василев Петров

Красно село - Витоша - Овча купел

37

444

Нели Георгиева Игнатова

Люлин - Банкя

37

445

Дафинка Ангелова Ангелова

Люлин - Банкя

37

446

Ивайло Евгениев Михайлов

Люлин - Банкя

37

447

Валентин Борисов Борисов

Люлин - Банкя

37

448

Красимир Ивайлов Славчев

Люлин - Банкя

37

449

Искрен Деянов Бакалов

Люлин - Банкя

37

450

Николай Михайлов Димитров

Младост - Студентска - Панчарево

37

451

Румен Любенов Панайотов

Младост - Студентска - Панчарево

37

452

Василка Закова Машонова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

37

453

Весела Стефанова Иванова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

37

454

Веселин Ангелов Янков

Сердика - Надежда

37

455

Сраб Аманудин

Сердика - Надежда

37

456

Даниела Аргирова Ставрева

Сердика - Надежда

37

457

Васил Богданов Василев

Сердика - Надежда

37

458

Маргарита Миланова Славкова

Слатина - Искър - Изгрев

37

459

Николай Христов Иванов

Връбница - Нови Искър

36

460

Цветелина Александрова Александрова

Връбница - Нови Искър

36

461

Георги Антонов Георгиев

Връбница - Нови Искър

36

462

Драга Стефанова Стефанова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

36

463

Исус Христов Бечов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

36

464

Стоил Ангелов Костов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

36

465

Любослав Първанов Соколчев

Красно село - Витоша - Овча купел

36

466

Борис Кирилов Чуканов

Красно село - Витоша - Овча купел

36

467

Борислава Иванова Панайотова

Красно село - Витоша - Овча купел

36

468

Ясен Димитров Добрев

Лозенец - Средец - Триадица

36

469

Милен Цветанов Миланов

Люлин - Банкя

36

470

Мирослав Светославов Драмски

Люлин - Банкя

36

471

Илиян Владимиров Найденов

Младост - Студентска - Панчарево

36

472

Уляна Константинова Васева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

36

473

Валентин Тонев Тодоров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

36

474

Александра Янкова Янкова

Сердика - Надежда

36

475

Красимир Михайлов Големинов

Сердика - Надежда

36

476

Весела Манолова Станчева

Слатина - Искър - Изгрев

36

477

Ирена Василева Рибарска

Слатина - Искър - Изгрев

36

478

Лазар Митков Лазаров

Слатина - Искър - Изгрев

36

479

Ивайло Василев Добрински

Връбница - Нови Искър

35

480

Станислав Петров Мавродиев

Връбница - Нови Искър

35

481

Стоил Петров Богев

Връбница - Нови Искър

35

482

Ангел Трайков Игнатов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

35

483

Борислав Петков Ангелов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

35

484

Таня Райчева Гелова

Красно село - Витоша - Овча купел

35

485

Катя Славева Андонова

Красно село - Витоша - Овча купел

35

486

Александър Иванов Фирев

Красно село - Витоша - Овча купел

35

487

Стоян Петров Караджов

Красно село - Витоша - Овча купел

35

488

Чавдар Владимиров Марков

Красно село - Витоша - Овча купел

35

489

Петър Стайков Бургазлиев

Красно село - Витоша - Овча купел

35

490

Валери Иванов Лазаров

Красно село - Витоша - Овча купел

35

491

Андреана Спирова Шотова-Арсенова

Лозенец - Средец - Триадица

35

492

Петя Георгиева Захаринова

Люлин - Банкя

35

493

Богданка Микова Капанъкова

Люлин - Банкя

35

494

Сениха Мехмед Юсеин

Люлин - Банкя

35

495

Гергана Христова Гечева

Люлин - Банкя

35

496

Любомир Валентинов Радлов

Люлин - Банкя

35

497

Виктория Васкова Шопова

Люлин - Банкя

35

498

Елица Хариева Хараланова

Люлин - Банкя

35

499

Вержиния Линкова Иванова

Люлин - Банкя

35

500

Асен Чавдаров Христов

Младост - Студентска - Панчарево

35

501

Атанас Димитров Бахтарлиев

Младост - Студентска - Панчарево

35

502

Александър Константинов Мировски

Младост - Студентска - Панчарево

35

503

Петър Милков Петров

Младост - Студентска - Панчарево

35

504

Владимир Николаев Вресков

Младост - Студентска - Панчарево

35

505

Георги Василев Георгиев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

35

506

Даниела Добрева Цачева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

35

507

Радослав Красимиров Минчев

Сердика - Надежда

35

508

Лиана Георгиева Иванова

Сердика - Надежда

35

509

Василен Николаев Наскинов

Сердика - Надежда

35

510

Юри Лазаров Лазаров

Сердика - Надежда

35

511

Цеко Йосифов Симов

Сердика - Надежда

35

512

Василка Стефанова Петрова

Слатина - Искър - Изгрев

35

513

Стефка Светославова Стоянова

Слатина - Искър - Изгрев

35

514

Янка Сергеева Сотирова

Връбница - Нови Искър

34

515

Руси Радунов Алексов

Връбница - Нови Искър

34

516

Мария Божидарова Йорданова

Връбница - Нови Искър

34

517

Теодора Генадиева Писарска

Възраждане - Илинден - Красна поляна

34

518

Васил Стоянов Демов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

34

519

Валя Александрова Хаджиева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

34

520

Божидар Стоянов Стоянов

Красно село - Витоша - Овча купел

34

521

Теодора Александрова Григорова

Красно село - Витоша - Овча купел

34

522

Никола Юриев Николов

Лозенец - Средец - Триадица

34

523

Сашо Стоянов Пантев

Люлин - Банкя

34

524

Павлина Кирилова Траянова

Люлин - Банкя

34

525

Борис Ташков Зарков

Люлин - Банкя

34

526

Марияна Кирилова Райчева

Люлин - Банкя

34

527

Павел Йорданов Йосифов

Люлин - Банкя

34

528

Софка Василева Кръстанова

Люлин - Банкя

34

529

Славка Ангелова Йорданова

Люлин - Банкя

34

530

Румен Жеков Тодоров

Люлин - Банкя

34

531

Венцислав Иванов Паскалев

Младост - Студентска - Панчарево

34

532

Христина Георгиева Стоева

Младост - Студентска - Панчарево

34

533

Красимира Светлинова Петрова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

34

534

Любомир Димитров Георгиев

Оборище - Подуяне - Кремиковци

34

535

Галина Петрова Георгиева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

34

536

Мариян Цветанов Цветанов

Сердика - Надежда

34

537

Людмил Димитров Иванов

Сердика - Надежда

34

538

Пламен Илиев Лалов

Слатина - Искър - Изгрев

34

539

Мария Рашова Асенова

Слатина - Искър - Изгрев

34

540

Стефан Иванов Стефанов

Връбница - Нови Искър

33

541

Величка Йорданова Дарвинова

Връбница - Нови Искър

33

542

Венцислав Петров Георгиев

Люлин - Банкя

33

543

Ангел Цветков Илиев

Люлин - Банкя

33

544

Фархад Мехди Абаади

Люлин - Банкя

33

545

Първан Бонев Георгиев

Люлин - Банкя

33

546

Васил Манасиев Димитров

Люлин - Банкя

33

547

Съдъка Ниязи Ахмед

Люлин - Банкя

33

548

Иван Тодоров Крайнов

Младост - Студентска - Панчарево

33

549

Теменужка Иванова Динева

Младост - Студентска - Панчарево

33

550

Милена Николова Николова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

33

551

Емилия Кирилова Тодорова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

33

552

Гергана Валентинова Маринова

Сердика - Надежда

33

553

Любомир Георгиев Димитров

Сердика - Надежда

33

554

Диана Стефанова Вълчева

Слатина - Искър - Изгрев

33

555

Иван Венциславов Иванов

Слатина - Искър - Изгрев

33

556

Цветанка Атанасова Михайлова

Слатина - Искър - Изгрев

33

557

Вергилия Георгиева Сакарева

Слатина - Искър - Изгрев

33

558

Елена Николаева Борисова

Връбница - Нови Искър

32

559

Иванка Йорданова Илкова

Връбница - Нови Искър

32

560

Росен Тодоров Стилиянов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

32

561

Кирил Янков Маджаров

Възраждане - Илинден - Красна поляна

32

562

Димчо Стоянов Метов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

32

563

Валентина Георгиева Бакалова

Красно село - Витоша - Овча купел

32

564

Алфред Атанасов Апостолов

Красно село - Витоша - Овча купел

32

565

Цветан Драганов Илиев

Лозенец - Средец - Триадица

32

566

Ивайло Петров Захариев

Люлин - Банкя

32

567

Николай Петров Кискинов

Люлин - Банкя

32

568

Петър Павлов Деспотов

Люлин - Банкя

32

569

Красимира Войнова Станева

Люлин - Банкя

32

570

Христо Маринов Петков

Люлин - Банкя

32

571

Владимир Милчев Илиев

Младост - Студентска - Панчарево

32

572

Емил Жеков Янев

Младост - Студентска - Панчарево

32

573

Борислав Павлов Николов

Младост - Студентска - Панчарево

32

574

Камелия Асенова Алексиева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

32

575

Валерия Димитрова Владимирова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

32

576

Виктория Викторова Томова

Сердика - Надежда

32

577

Маргарита Спасова Митрова

Сердика - Надежда

32

578

Георги Георгиев Димитров

Слатина - Искър - Изгрев

32

579

Снежанка Петрова Славчева

Възраждане - Илинден - Красна поляна

31

580

Анелия Атанасова Павлова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

31

581

Борис Борисов Макавеев

Красно село - Витоша - Овча купел

31

582

Йорданка Илиева Сахатчиева

Красно село - Витоша - Овча купел

31

583

Силвия Александрова Александрова

Лозенец - Средец - Триадица

31

584

Стоян Господинов Стоянов

Люлин - Банкя

31

585

Бойка Тодорова Пантева

Люлин - Банкя

31

586

Ангелина Миткова Томова

Люлин - Банкя

31

587

Спасинка Илиева Стоичкова

Младост - Студентска - Панчарево

31

588

Любомира Николаева Методиева

Младост - Студентска - Панчарево

31

589

Васко Георгиев Калайджиев

Младост - Студентска - Панчарево

31

590

Георги Христов Тодоров

Сердика - Надежда

31

591

Махмуд Мохамед Ал-Анати

Слатина - Искър - Изгрев

31

592

Севдалина Миланова Янчева

Слатина - Искър - Изгрев

31

593

Веселин Стефанов Ангелов

Слатина - Искър - Изгрев

31

594

Захарина Велинова Захаринова

Връбница - Нови Искър

30

595

Емилия Атанасова Лукова

Връбница - Нови Искър

30

596

Людмила Емилова Радковска

Възраждане - Илинден - Красна поляна

30

597

Васил Ангелов Иванов

Възраждане - Илинден - Красна поляна

30

598

Ангел Трайков Ангелов

Красно село - Витоша - Овча купел

30

599

Виргиния Емилова Манова

Лозенец - Средец - Триадица

30

600

Благой Спасов Барачков

Люлин - Банкя

30

601

Стоимен Александров Стоименов

Люлин - Банкя

30

602

Диляна Станчева Йосифова

Люлин - Банкя

30

603

Пейка Георгиева Иванова

Люлин - Банкя

30

604

Благовест Иванов Чопев

Младост - Студентска - Панчарево

30

605

Христо Николов Христов

Младост - Студентска - Панчарево

30

606

Христина Георгиева Георгиева

Младост - Студентска - Панчарево

30

607

Драгана Николова Георгиева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

30

608

Красимира Методиева Димитрова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

30

609

Татяна Кирилова Асенова

Сердика - Надежда

30

610

Адрияна Георгиева Истаткова

Сердика - Надежда

30

611

Десислава Миткова Цокева

Слатина - Искър - Изгрев

30

612

Мая Кирилова Кечева

Слатина - Искър - Изгрев

30

613

Станимир Божидаров Борисов

Връбница - Нови Искър

29

614

Асен Тодоров

Връбница - Нови Искър

29

615

Тодор Борисов Добрев

Връбница - Нови Искър

29

616

Марин Димитров Крумов

Красно село - Витоша - Овча купел

29

617

Теодора Георгиева Кръстанова

Лозенец - Средец - Триадица

29

618

Искра Огнянова Шакина

Люлин - Банкя

29

619

Филип Петров Горанов

Люлин - Банкя

29

620

Симеон Симеонов Игнатов

Люлин - Банкя

29

621

Теодора Сашева Пенкова

Люлин - Банкя

29

622

Валери Василев Манолов

Сердика - Надежда

29

623

Ангел Георгиев Миланов

Слатина - Искър - Изгрев

29

624

Красимира Лазарова Стамболийска

Връбница - Нови Искър

28

625

Миличка Драганова Стоянова

Връбница - Нови Искър

28

626

Константина Иванова Гугова

Оборище - Подуяне - Кремиковци

28

627

Анелия Цветанова Бонева-Димитрова

Сердика - Надежда

28

628

Георги Христов Тошев

Слатина - Искър - Изгрев

28

629

Теодора Борисова Николова

Слатина - Искър - Изгрев

28

630

Красимир Христов Христов

Люлин - Банкя

27

631

Васвие Алиева Осман

Младост - Студентска - Панчарево

27

632

Евгения Янева Атанасова

Сердика - Надежда

27

633

Димитринка Тодорова Георгиева

Слатина - Искър - Изгрев

27

634

Адриана Андреева Чапкънова

Слатина - Искър - Изгрев

27

635

Диана Цонева Вълчанова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

26

636

Венцислав Иванов Димитров

Младост - Студентска - Панчарево

26

637

Мариан Николаев Тодоров

Оборище - Подуяне - Кремиковци

26

638

Седефка Еленова Матева

Оборище - Подуяне - Кремиковци

26

639

Вяра Петрова Младенова

Слатина - Искър - Изгрев

26

640

Стефчо Асенов Русев

Възраждане - Илинден - Красна поляна

25

641

Златина Николаева Славчева

Връбница - Нови Искър

24

642

Луиза Георгиева Сотирова

Люлин - Банкя

24

643

Божанка Василева Атанасова

Люлин - Банкя

24

644

Валери Николов Тодоров

Люлин - Банкя

24

645

Ферди Реджебов Ибрахимов

Оборище - Подуяне - Кремиковци

24

646

Росица Николаева Шанова

Слатина - Искър - Изгрев

24

647

Невена Василева Вандева

Люлин - Банкя

23

648

Огнян Стоянов Софтев

Младост - Студентска - Панчарево

23

649

Йордан Драганов Бойков

Люлин - Банкя

22

650

Добрин Стефанов Игнатов

Красно село - Витоша - Овча купел

21

651

Жана Огнянова Найденова

Възраждане - Илинден - Красна поляна

20

652

Славчо Костадинов Илиев

Люлин - Банкя

20

653

Мирела Петкова Доросиева

Красно село - Витоша - Овча купел

19

654

Елена Иванова Иванова

Слатина - Искър - Изгрев

19

655

Сирма Василева Кикарина

Оборище - Подуяне - Кремиковци

17

 

Последна промяна ( 18 April 2012 )
 
< Предишна   Следваща >