Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
За нас PDF Печат Е-мейл
04 January 2008

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" Е ЧАСТ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Дирекция “Социални дейности” е структура на Столична община и дейността й е насочена към предоставяне на социални услуги на населението.

Столична община e доставчик на 46 социални услуги в общността и 11 специализирани институции за социални услуги за деца и за възрастни. Ежегодно се реализира и Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", изцяло финансирана от бюджета на Столична община.

Дейностите по административното обслужване на гражданите на територията на Столична община се извършват от Бюра за социални услуги (БСУ) към дирекция „Социални дейности“.

Предоставянето на социални услуги и административното обслужване, включени в местните дейности и финансирани от общинския бюджет, се осъществява чрез девет БСУ и филиали.

Последна промяна ( 07 April 2015 )