Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Административни услуги PDF Печат Е-мейл
04 January 2008
А. В дирекция „Социални дейности“ („бул. „Княгиня Мария Луиза" 88, ет. 5, в сградата на район „Сердика", стая 508) се подават заявления за извършване на следните видове административни услуги:
 

Приемане и обработване на преписки за изготвяне на предложения до Столичен общински съвет за отпускане на персонални пенсии

 

 
Приемане на заявления за предоставяне право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на пътно превозно средство /ППС/, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите

 

         
 Приемане на заявления за предоставяне на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за приемни родители
 

 

Приемане на заявления от военнопострадали с адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал – Столична община за компенсиране на пътувания два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут с автомобилния транспорт в страната

Б.

В БСУ по местоживеене се подават заявления за следните видове административни услуги :

1.

Приемане на заявления за издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

2.

Приемане на заявления за ползване на услугата специализирано транспортно обслужване за хора с увреждания от "Лозана" ЕАД и дирекция "Транспорт" при Столична община

3.

Приемане на искания по образец за издаване на абонаментни карти - носители за преференциално пътуване с обществения градски транспорт от хора с намалена работоспособност

4.

Приемане на заявления за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на Столична община на самотни хора, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби, и покойници за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение

5.

Приемане на заявления от хора с увреждания и родители на деца с увреждания, както и от кандидати за работа като асистенти по Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистент за независим и активен живот" и „Асистент за независимо детство”

6.

Приемане на заявление за издаване на дубликат на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания

7.

Приемане на заявление за преиздаване на валидна карта за преференциално паркиране на територията на Столична община с нов тип европейска карта

Последна промяна ( 02 December 2016 )