Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър PDF Print E-mail
Tuesday, 15 January 2008

Директор: Ани Андонова
Адрес: гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” № 168 А партер
Тел: 920-24-93, 0886-927-177

Капацитет: 60 места

Целеви групи
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за деца и младежи с проблеми в развитието от аутистичния спектър.

Предлагани дейности:

 • Работа за социална интеграция и участие на клиентите в живота на общността;
 • Рехабилитационна и терапевтична работа;
 • Обучителни и образователни програми;
 • Работа със семейства и близки на аутистични лица;
 • Осъществяване на връзки с обществеността и медиите;
 • Организиране на свободното време и отдиха на клиенти на Центъра;
 • Развиване на изследователска и научна дейност;
 • Набиране и обучение на доброволци.
Ред за предоставяне на услугата
След проведена среща по предварителна заявка със специалисти на Центъра, родителите посещават Отдел „Закрила на детето” по местоживеене. Въз основа на подадена молба и приложени документи, съответната Дирекция „Социално подпомагане” - отдел „Закрила на детето” извършва социална оценка на потребностите на лицето и издава Направление за ползване на социална услуга, даващо възможността детето да посещава Центъра - чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Необходими документи за прием в Центъра
За деца:
 • Направление за социална услуга;
 • Медицинска документация – епикриза;
 • Копие от Акт за раждане;
 • Копие от лична карта на родител/ настойник;
 • Договор;
 • Молба;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Копие от социална оценка, ако има такава;
 • Снимка.
За младежи над 18 години:
 • Заповед за ползване на социална услуга;
 • Медицинска документация – епикриза;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Социална оценка и по чл. 12 от ЗИХУ, ако има такава;
 • Договор;
 • Молба;
 • Снимка.
При необходимост Центърът може да изиска и други документи.

За повече информация посетете интернет страницата на Центъра .

Last Updated ( Thursday, 24 November 2011 )
 
< Prev   Next >