Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Разработва се Стратегия за достъпна градска среда в Столична община PDF Печат Е-мейл
19 January 2017
Заместник-кметът на Столична община г-жа Албена Атанасова присъства на Работната група за разработване на Стратегия за достъпна градска среда в Столична община от колеги – представители на направленията в Столична община и общински съветници от Столичен общински съвет заедно с неправителствените организации, представляващи хора с увреждания.
На срещата беше представена структурата на бъдещата Стратегия за достъпна среда на Столична община, като основно бяха изведени следните акценти: 
Достъпна среда в столицата в контекстна на европейските и общо националните приоритети;
Визия за осигуряваща достъпна среда на Столична община; 
Анализ на ситуацията към настоящия момент; 
Изпълнение, координация на действията на заинтересованите страни, мониторинг, контрол и финансово осигуряване
Приоритети са осигуряване на достъпна архитектурна среда на обществени сгради – общинска собственост, обществен градски транспорт и общински транспортни услуги, общинските образователни институции, здравни заведения и социални услуги, достъпна архитектурна среда за общински спорт, отдих и туризъм и участие в общинския културен живот в столицата, в специализирани предприятия за хора с увреждания и др. 
Предстои да бъде извършен подробен анализ на достъпността на градската среда за хора с увреждания в съответствие с изискванията за достъпност, в т.ч.: 
- Обекти и сгради общинска собственост (съществуващи, в процес на изграждане, както и на ниво проект)
- Достъпен транспорт на територията на Столична община (съществуващ, в процес на осигуряване/адаптиране, както и на ниво проект)
- Осигуряване на достъп до информация и комуникация на гражданите с увреждания (съществуващ, в процес на осигуряване, на ниво проект) и др.

Последна промяна ( 19 January 2017 )
 
< Предишна   Следваща >