Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Организационна оптимизация в действията по проекта „Приеми ме 2015“ бе предприета в Търговище PDF Печат Е-мейл
21 February 2017

Организационна оптимизация в действията по проекта „Приеми ме 2015“ бе предприета в Търговище

 Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха поредица от работни срещи в град Търговище. Пред местния екип по приемна грижа и отдел „Закрила на детето“ бяха споделени вижданията за необходимостта от засилване на екипния принцип при предоставяне на приемната грижа, конкретно в община и област Търговище. Ръководителят на проекта представи конкретни мерки и задачи в организацията на работа, като акцентира върху необходимостта от взаимна информираност относно действията на ангажираните страни в процеса и на тази база - оптимизиране на процеса за вземане на конкретни решения по възникващи казуси. Конкретна   и непосредствена задача е да се извърши преглед на всичките над 70 приемни семейства в област Търговище, който да има като краен резултат ясна и мотивирана оценка  за капацитета на всеки приемен родител, възможността му за профилиране на грижата и т.н.

На среща с приемните родители в Търговище отново бе очертана функционалната ангажираност на всички страни в отговорния процес на предоставяне на услугата „приемна грижа“, като Огнян Христов категорично дефинира ролята и дейностите на приемните родители и задължителното изискване нито една от страните да не прескача границите на своята функционалност.

Посещението в Търговище бе в контекста на откроените проблеми на състоялата се национална информационна среща през ноември м.г., а именно -  мониторинг на качеството на приемната грижа, внимателен подбор на нови приемни семейства, обучения на екипите, организацията на работа.

В рамките на посещението се състоя и среща на екипа на проекта „Приеми ме 2015“ с кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров, на която ръководителят на проекта Огнян Христов представи цялостната визия за развитие на проекта и специално предоставянето на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен принцип. Ръководителят на проекта подчерта и необходимостта да се постигне ефикасен финансов стандарт като подготовка за преход на приемната грижа като делегирана държавна дейност.

 

 
Следваща >