Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Център за временно настаняване на бездомни хора PDF Print E-mail
Wednesday, 22 July 2009

Директор: В. Рунева
Адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход" № 2
Тел.: 920-18-07

Капацитет: 120 места

Целеви групи:
Центъра предоставя социални услуги в общността, извън обичайната домашна среда, на бездомни лица над 18 годишна възраст и семейства имащи постоянен адрес - гр. София, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности.

Предлагани дейности:

  • Доброволно, временно медицинско, социално и битово обслужване според възможностите на Центъра, на бездомни хора имащи постоянен или настоящ адрес на територията на гр. София;
  • Временен подслон без покъщнина - спалните помещения са със самостоятелен санитарен възел с баня;
  • Благоприятна жизнена и социална среда; насърчаване на участия в културни, спортни и други инициативи
  • Съдействие за участие в програми за социална интеграция, социализация и ресоциализация;
  • Съдействие и насочване потребителите на социални услуги за рехабилитационни и кинезитерапевтични процедури към Столичен център за социална рехабилитация и интеграция на инвалидите;
  • Съдействие при: намиране на работа и/или при регистрация в Дирекция "Бюро по труда", изваждане на лична карта към съответното РПУ- МВР, пред органите на съответният териториален център на БЧК за включване в обществена трапезарии за бедни и за получаване на хуманитарни помощи, съдействие при намиране на личен лекар и всички последващи прегледи и профилактика, съдействие пред Съюза на слепите в България за да могат домуващите с придобита впоследствие частична или пълна слепота да бъдат приети за съюзни членове, както и да бъдат включени в техният Център за социална рехабилитация и интеграция;
  • Взаимодействие с Фондация "Асоциация Анимус" и техният Център за социална рехабилитация и интеграция за включване на жените домуващи в Програми за жени преживели домашно насилие, както и включването им в работа с Център"Инициатива" за професионално развитие и автономност на жени в риск;
  • Взаимодействие с Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" за лечение, както и за включване в подходяща лечебна, индивидуална и групова психотерапия, взаимодействие с болниците в Бухово и Ботунец за оказване на медицинска помощ след проведено активно лечение в съответната болница на нуждаещ се потребител, съдействие при подготовка на набора на документи необходим за постъпване в заведение за социални услуги, съдействие и активна помощ при подготовка на набора от документи необходими за явяване на ТЕЛК или РЕЛК, съдействие и активна помощ при подготовка на необходимите документи пред НОИ за отпускане на пенсия
  • Съдействие и активна съвместна работа с отдел "Закрила на детето" за част от настанените деца, съдействие и активна работа със съответните Детски педагогически стаи - МВР за децата регистрирани в тях, съдействие пред отделите "Народна просвета" към съответните районни администрации за настаняване на децата в подходящи детски ясли, детски градини или училища, взаимодействие с представители на Агенция за бежанците при Министерски съвет с оглед обгрижване на настанените в Центъра чужденци, на които е предоставен хуманитарен статут.
Ред за предоставяне на услугата:
Предоставяните социални услуги са краткосрочни - максимално до З месеца в рамките на една календарна година. Възрастните домуващи и инвалидите, които имат подготвени документи за настаняване в заведение за социални услуги, подходящо за здравословното им състояние ползват услугите на ЦВНБХ до настаняването им в съответното заведение.

Настаняването в ЦВНБХ е доброволно и се извършва със Заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Възраждане по реда и условията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 
< Prev   Next >