Дирекция "Социални дейности" на Столична община
Начало
Новини
За нас
Заведения за социални услуги
(сп. институции)
Услуги в общността
Административни услуги
Бюра за социални услуги
Проекти и програми
Членства в международни организации
ОССП
Нормативна уредба
Документи
Търсене
Контакти
Работна среща за подобряване практиките по предоставяне на социални услуги
12 August 2016

Заместник-кметът на Столична община, г-жа Албена Атанасова проведе работна среща за подобряване практиките за предоставяне на социалните услуги

Днес, 12 август 2016 г., г-жа Албена Атанасова - заместник кмет на Столична община по направление „Социална интеграция и хора с увреждания“, проведе работна среща за подобряване междуинституционалното взаимодействие при предоставяне на социалните услуги за деца и младежи в столицата.

На събитието присъстваха над 50 участника - представители на Дирекция „Социални дейности” при Столична община, директорите на социалните услуги, неправителствени организации, управляващи социални услуги – делегирани от държавата дейности, Регионална дирекция „Социално подпомагане” София – град и дирекциите за социално подпомагане в столицата.

Събитието бе открито от г-жа Атанасова, която поздрави участниците и акцентира върху необходимостта от оперативно обсъждане на практическите аспекти от предоставянето на социалните услуги с цел подобряването им чрез взаимодействие между отговорните страни. Г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция „Социални дейности”, направи обзор на работата на дирекцията в контекста на доброто взаимодействие с Регионалната дирекция за социално подпомагане – София град, дирекциите „Социално подпомагане” в столицата и неправителствените организации. Тя запозна участниците и с извършените структурни промени, довели до обособяването на двата нови отдела към Дирекцията - „Социални услуги за деца и възрастни” с началник г-жа Драгослава Лунджова и „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” с началник г-жа Вяра Петрова. Директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане – София град, г-жа Цветелина Василева, подчерта че деинституционализацията е сложна и динамична промяна, която изисква много време и усилия, ресурси, непрекъснато надграждане, координация и взаимодействие, лична мотивация и увереност, че „ние ще успеем в този труден процес”. (...) Имаме отговорност, като представители на държавни институции, неправителствени организации, местна общност и администрация, да участваме и взаимно да се подкрепяме в съвместната ни работа.”

Председателят на Фондация „Де Пасарел” г-н Фреди Уудс представи на участниците детайлна презентация на динамичния процес по разкриването на 13-те центъра за настаняване от семеен тип, 2 преходни жилища и 1 защитено жилище, разкрити по проект и понастоящем получили устойчивост като делегирани от държавата дейности и изведе основни насоки за подобряване практиките в предоставянето на социалните услуги.

Срещата завърши с дискусия, в резултат от която бяха отправени предложения за подобряване съвместната работа при предоставянето на социални услуги.

 

гр. София, 12 август 2016 г. 

Последна промяна ( 12 August 2016 )
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>